نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه کربلایی عبدالنبی به حاجی سیدحسین تاجربهبهانی در خصوص قیمت روغن، زدو و برزک به تاریخ ۱۳۲۴ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۲۶۹
موضوع اثر : نامه کربلایی عبدالنبی به حاجی سیدحسین تاجربهبهانی
تاریخ خلق : ۱۷ شعبان ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی