سکه ابوسعید بهادرخان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه برنج ابو سعید بهادرخان ایلخانی (۷۱۶-۷۳۶ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۰۳
تاریخ خلق : از شوال ۷۱۶ قمری (قرن ۸) تا ربیع‌الثانی ۷۳۸ قمری (قرن ۸)
رنگ : برنجی
ابعاد : ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک