سکه غازان محمود ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره غازان محمود ایلخانی (۶۹۴-۷۰۳ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۰۹
تاریخ خلق : از ذیحجه ۶۹۴ قمری (قرن ۸) تا شوال ۷۰۳ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک