درهم ولی عهدی مامون عباسی، ضرب بلخ عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

درهم ولی عهدی مامون عباسی، ضرب بلخ، ۱۹۴ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۱۷
تاریخ خلق : ۱۹۴ قمری (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک