سکه ی سلطان عبدالمجید اول عثمانی، از جنس آلیاژ مس امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه ی سلطان عبدالمجید اول عثمانی، از جنس آلیاژ مس، ضرب ۱۲۷۳ ه.ق، قسطنطنیه
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۵۲
تاریخ خلق : ۱۲۷۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک