سکه محمد پنجم عثمانی، از جنس آلیاژ نیکل امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه محمد پنجم عثمانی (محمد رشاد)، از جنس آلیاژ نیکل ، ضرب قسطنطنیه، ۱۳۳۱ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۷۹
تاریخ خلق : ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نقره ای با زنگار
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک