سکه طلای غزنوی غزنویان

نظر شما:

دینار محمود غزنوی ضرب نیشابور سال ۳۹۸
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۱۱۰
تاریخ خلق : ۳۹۸ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک