سکه طلای عباسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

دینار عباسی ۱۸۲
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۲۰۶
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک