سکه طلا آل بویه آل بویه (بوییان)

نظر شما:

درهم آل بویه رکن الدوله ضرب همدان
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۳۲۴
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون) قطر (۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک