​کارگاه روش‌های مقدماتی مرمت کاغذ

​کارگاه روش‌های مقدماتی مرمت کاغذ ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

کارگاه روش‌های مقدماتی مرمت کاغذ

کتابخانه و موزه ملی ملک، هم‌زمان با برگزاری هشتمین جشنواره فرهنگی هنری «ماه هشتم»، کارگاه آموزشی «مرمت کاغذ» برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگاه آموزشی «مرمت کاغذ» با آموزش سمانه‌سادات حسینیان، کارشناس حفاظت و مرمت و مسوول کارگاه مرمت کتابخانه و موزه ملی ملک به رایگان برپا خواهد شد و هنرجویان شیوه‌های مقدماتی مرمت کاغذ را فرامی‌گیرند. این کارگاه به شیوه‌های نظری و عملی در روز چهارشنبه 20 مرداد 1395 خورشیدی از ساعت 9 تا ساعت 12 در کارگاه مرمت نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران برگزار خواهد شد. هنرجویان در این کارگا، بیش‌تر به شیوه عملی روش‌های مقدماتی مرمت کاغذ آشنا را می‌آموزند. شرکت‌کنندگان در این کارگاه، نخست با ابزارها و مواد مورد نیاز و سپس با مرحله‌های مرمت کاغذ آشنا می‌شوند.

نظر شما: