​«نگاره خانه‌باغ» در کتابخانه و موزه ملی ملک

​«نگاره خانه‌باغ» در کتابخانه و موزه ملی ملک منتشر شده در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

نگاره خانه‌باغ در کتابخانه و موزه ملی ملک

«نگاره خانه‌باغ»، اثری است که در زمستان 1393 و بهار 1394 خورشیدی در سالن تک اثر کتابخانه و موزه ملی ملک به نمایش درآمد. «نگاره خانه‌باغ» در نسخه خطی دیوان حافظ سده دهم هجری موجود در گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک به شماره 6033، تصویری جذاب و خیال‌انگیز از باغ ایرانی را به نمایش درمی‌آورد. 

نظر شما: