نمایشگاه «کودکان کار و موزه»

نمایشگاه «کودکان کار و موزه» منتشر شده در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۵

​نمایشگاه «کودکان کار و موزه» هم زمان با آغاز دهه کرامت، در مرداد 1395 خورشیدی، در کتابخانه و موزه ملی ملک به عنوان نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران گشایش یافت. این نمایشگاه تصویری از فعالیت های این گنجینه را در حوزه ارایه خدمات عام المنفعه ارایه می کند. نمایشگاه کودکان کار و موزه، بخشی از دستاوردهای مادی و معنوی کارگاه های عملی برای کودکان کار را در آستانه دید دوستداران گذارده است.

نظر شما: