​ملک‌آباد؛ نسخه خطی «المسالک و الممالک»

​ملک‌آباد؛ نسخه خطی «المسالک و الممالک» منتشر شده در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

​ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... دومین سفر به قلمروی جغرافیای جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «المسالک و الممالک» انجام می‌پذیرد ...

فیلم را در لینک زیر می‌توانید ببینید و دریافت کنید؛ 

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «المسالک و الممالک» 

نظر شما: