​بازدید سفیر اتریش در ایران و قائم‌مقام وزیر امور خارجه این کشور از کتابخانه و موزه ملی ملک

​بازدید سفیر اتریش در ایران و قائم‌مقام وزیر امور خارجه این کشور از کتابخانه و موزه ملی ملک منتشر شده در تاریخ ۰۳ خرداد ۱۳۹۴

سفیر کشور اتریش در ایران به همراه قائم‌مقام وزیر امور خارجه این کشور در روز یک‌شنبه ۳خرداد ۱۳۹۴ خورشیدی از گنجینه وقفی حاج حسین آقا ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، «فریدریش اشتیفت» سفیر اتریش در ایران به همراه «راینهولد لوپاتکا» در بازدید از گنجینه آثار تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک، به تماشای هنر ایرانیان در هزاره‌های گذشته در حوزه‌های هنر و فرهنگ نشستند.

در اینجا می‌توانید گزیده‌ای از تصویرهای این بازدید را ببینید.

نظر شما: