​ساعت خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک در ماه مبارک رمضان

کتابخانه و موزه ملی ملک در سال ۱۴۰۳، پس از پایان تعطیلات نوروزی، تا پایان ماه مبارک رمضان از ساعت ۸:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰ به مخاطبان گرامی خدمات‌رسانی خواهد داشت. خدمات‌رسانی این مجموعه پس از پایان ماه مبارک رمضان به حالت اولیه بازمی‌گردد.

​ساعت خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک در ماه مبارک رمضان

ساعت خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک در ماه مبارک رمضان

کتابخانه و موزه ملی ملک در سال 1403، پس از پایان تعطیلات نوروزی، تا پایان ماه مبارک رمضان از ساعت 8:30 تا ساعت 15:30 به مخاطبان گرامی خدمات‌رسانی خواهد داشت. خدمات‌رسانی این مجموعه پس از پایان ماه مبارک رمضان به حالت اولیه بازمی‌گردد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، این مجموعه در ماه مبارک رمضان با یک ساعت کاهش در زمان خدمات‌رسانی، از ساعت 8:30 تا ساعت 15:30 میزبان پژوهشگران، گردشگران و دیگر مخاطبان گرامی بوده، پس از ماه مبارک، به شیوه گذشته به مخاطبان گرامی خدمات‌رسانی خواهد داشت.

کتابخانه و موزه ملی ملک از همراهی و شکیبایی مخاطبان گرامی سپاسگزاری می‌کند.

برچسب‌ها:

نظر شما: