​محدودیت چند ساعته دسترسی به وب‌سایت موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در تاریخ 21 فروردین 1403

دسترسی به وب‌سایت موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی www.malekmuseum.org به دلیل به‌روزرسانی‌ها در روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ تا چند ساعت ممکن نخواهد بود.

​محدودیت چند ساعته دسترسی به وب‌سایت موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در تاریخ 21 فروردین 1403

محدودیت چند ساعته دسترسی به وب‌سایت موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در تاریخ 21 فروردین 1403

دسترسی به وب‌سایت موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی www.malekmuseum.org به دلیل به‌روزرسانی‌ها در روز سه‌شنبه 21 فروردین 1403 تا چند ساعت ممکن نخواهد بود.

از همراهی و شکیبایی مخاطبان گرامی سپاسگزاریم.

برچسب‌ها:

نظر شما: