تمبرهای بزرگ‌داشت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و قیام 15 خرداد در کتابخانه و موزۀ ملی ملک

مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک دارای گنجینه‌ای ارزشمند از تمبرها است که در این نوشتار تعدادی از آن‌ها با موضوع رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد معرفی می‌شود.

تمبرهای بزرگ‌داشت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و قیام 15 خرداد در کتابخانه و موزۀ ملی ملک

​به قلم علیرضا حیدری

  گنجینۀ تمبرهای کتابخانه و موزۀ ملی ملک روایت‌گر رویدادهای مهمی از تاریخ معاصر ایران است. موضوع اصلی این نوشتار معرفی برخی تمبرهای بزرگ‌داشت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است.

  امام خمینی مبارزه با سلطنت پهلوی را از سال 1341 و به‌ویژه پس از 15 خرداد 1342 آغاز کردند، و در نهایت، به روز 22 بهمن سال 1357 با همراهی ملت ایران این سلطنت برکنار شد و ایشان از روز جمهوری اسلامی (12 فروردین 1358) تا پایان عمر خود (14 خرداد 1368) رهبر جمهوری اسلامی ایران بودند. سال‌روز درگذشت امام خمینی (1368) نزدیک به سالگرد واقعۀ 15 خرداد 1342 است که هر دو یادآور رهبری ایشان بر ملت ایران در آن سال‌ها و تأسیس جمهوری اسلامی ایران است.

  در ادامه برخی تمبرهای بزرگ‌داشت امام خمینی (ره)، که در سالهای بعد از رحلتشان منتشر شده و نیز برخی تمبرهای بزرگ‌داشت واقعۀ 15 خرداد منتشر شده پس از سال 1357 را از نظر می‌گذرانیم:

  • تمبر 3 ریالی «بزرگ‌داشت رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره)» (چاپ پاکستان) و نقش امام خمینی در حال سخنرانی چاپ‌شده در تاریخ 29 بهمن 1368 به شماره اموال 1368.10.90003

  • تمبر 5 ریالی «بزرگ‌داشت رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره)» (چاپ پاکستان) و نقش امام خمینی و نقشه ایران و سرنیزه چاپ‌شده در تاریخ 22 آذر 1368 به شماره اموال 1368.10.90004

   • تمبر 50 ریالی «نماز» و نقش امام خمینی در حال بستن عمامه چاپ‌شده در تاریخ 5 مرداد 1371 به شماره اموال 1371.10.02215

    • تمبر 30 ریالی «حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره)» و نقش امام خمینی چاپ‌شده در تاریخ 14 خرداد 1373 به شماره اموال 1372.10.02324
    • تمبر 3 ریالی با موضوع «انقلاب اسلامی» و نقشی از تظاهرات 15 خرداد چاپ‌شده درتاریخ 31 فروردین 1358 به شماره اموال 1358.10.01691

    در پایان روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک شما را به دیدن گنجینه تمبرهای این مجموعه به آدرس زیر دعوت می‌کند:

    گنجینه تمبرهای کتابخانه و موزه ملی ملک

برچسب‌ها:

نظر شما: