تمبر پنج ریالی سری 11 (1)پستی محمد رضا پهلوی پهلوی

Your Comment:

تمبر پنج ریالی سری 11 (1)پستی محمد رضا پهلوی به تاریخ30 خرداد 1341 به رنگ قهوه ای با تصویر سه رخ محمد رضا پهلوی و تصویر تاج بالا سمت چپ و نقوش گیاهی در حاشیه و متن پست ایران پایین سمت راست و مبلغ به فارسی و لاتین در پایین .
Accession Number: 1341.10.00177
Medium : محمد رضا پهلوی
Date : 30 خرداد 1341 شمسی (قرن 14)
Color : قهوه ای
Dimensions : length (3 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (2 سانتیمتر و 4 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline