موش و گربه قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

Accession Number: 1393.04.04835/000
Artists : عبیدالله عبید زاکانی (شاعر و مؤلف)
Medium : شعر فارسی/ لطیفه، هجو و طنز در ادبیات فارسی
Date : 1240 قمری (قرن 13)
Color : نخودی
Material : فرنگی، پارچه،
Technique : دست نویس، دستباف،
Dimensions : length (20 سانتیمتر و 3 میلیمتر) width (14 سانتیمتر و 3 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline