تذکرة الاولیاء قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

Accession Number: 1393.04.05968/000
Artists : محمد بن ابراهیم عطار (مولف) عبدالجواد حسینی الشهشهانی (کاتب)
Medium : احوال و آثارعارفان
Date : 1315 قمری (قرن 14)
Color : نخودی
Material : ترمه اصفهانی، چرم میشن،
Technique : دست نویس، دست ساز، ضربی طلاکوب،
Dimensions : length (24 سانتیمتر و 9 میلیمتر) width (16 سانتیمتر و 5 میلیمتر) thickness (3 سانتیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline