تمبر یاد بودی وقف نامه ربع رشیدی جمهوری اسلامی

نظر شما:

تمبر یاد بودی وقف نامه ربع رشیدی به مبلغ ۱۲۰۰ریال با تصویر وقف نامه در وسط و متن وقف نامه ربع رشیدی در پایین
شماره اموال : ۱۳۸۸.۱۰.۰۲۷۸۲
موضوع اثر : وقف نامه ربع رشیدی
تاریخ خلق : ۱۰ آذر ۱۳۸۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : اداره پست