قالی افشان شاه عباسی مشهد (صابر) پهلوی

نظر شما:

قالی مشهد بافت صابر دارای طرح افشان شاه عباسی و ۵۸ گره فارسی بافت یا متقارن بافت سال ۱۳۲۷ شمسی با جنس نخ وپشم ، لول بافت دو پوده و نقشه سراسری و شیرازه گلیم بافت است.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۱۵
پدید آورندگان : صابر (کارگاه)
موضوع اثر : افشان شاه عباسی
تاریخ خلق : ۱۳۲۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه سرمه ای
جنس : پرز پشم، پنبه (نخ)، پنبه (نخ)،
تکنیک : دست بافت، دو پوده، لول بافت، 58 گره، فارسی باف (نامتقارن)، 87گره،
ابعاد : طول (۳ متر و ۹۹ سانتیمتر) عرض (۲ متر و ۹۳ سانتیمتر) قطر (۴ متر و ۹۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک