تمبر یادبودی ۴۵۰۰ ریالی دو دهه گسترش همکاری- اکو جمهوری اسلامی

نظر شما:

تمبر یادبودی ۴۵۰۰ ریالی با عنوان دو دهه گسترش همکاری با تصویر نقشه کشورهای عضو اکو، کامیون و قطار درون چرخ صنعت در وسط تمبر و آرم اکو در سمت چپ تمبر. متن فارسی و انگلیسی دو دهه گسترش همکاری و two decades of expanded cooperation و مبلغ تمبر به فارسی و لاتین در پایین تمبر.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۱۰.۰۲۹۲۸
موضوع اثر : اکو
تاریخ خلق : ۸ آذر ۱۳۹۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : اداره پست