تصویر گنبد سلطانیه از تمبر ۲۰۰۰ ریالی مشترک ایران و اندونزی جمهوری اسلامی

نظر شما:

تصویر گنبد سلطانیه از تمبر ۲۰۰۰ ریالی مشترک ایران و اندونزی و نقش گنبد سلطانیه
شماره اموال : ۱۳۸۸.۱۰.۰۲۷۸۶
موضوع اثر : نقش گنبد سلطانیه
تاریخ خلق : ۲ دی ۱۳۸۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : اداره پست