تمبر یادبودی۱۲۰۰ ریالی روز حقوق بشر اسلامی جمهوری اسلامی

نظر شما:

تمبر ۱۲۰۰ ریالی به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ به رنگ سبز و سفید با تصویر کره زمین درون شمسه بر روی کتاب گشوده.
شماره اموال : ۱۳۸۸.۱۰.۰۲۷۷۳
موضوع اثر : حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
تاریخ خلق : ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : اداره پست
برچسب‌ها :