​گنج ملک؛ قالی عمو اوغلی

​گنج ملک؛ قالی عمو اوغلی

گنج ملک؛ قالی عمو اوغلی

گنج ملک، سفری به دنیای جذاب آثار تاریخی و نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های تاریخ و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای آثار جذاب موزه‌ای و برگ‌های رازآلود نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... یازدهمین سفر به قلمروی شگفتی‌های تاریخ این سرزمین از دریچه اثر موزه‌ای «قالی عمو اوغلی» انجام می‌پذیرد ...

فیلم را در لینک زیر می‌توانید ببینید؛


ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸

گنج ملک؛ نسخه خطی «الدعا» به خط شاه محمود نیشابوری

گنج ملک؛ نسخه خطی «الدعا» به خط شاه محمود نیشابوری

سفری مجازی به قلمروی تمدن اسلامی- ایرانی از دریچه گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک

گنج ملک؛ نسخه خطی «الدعا» به خط شاه محمود نیشابوری

گنج ملک، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... نهمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «الدعا» به خط شاه محمود نیشابوری انجام می‌پذیرد ...

فیلم نسخه خطی «الدعا» به خط شاه محمود نیشابوری را در لینک زیر می‌توانید ببینید؛

گنج ملک؛ نسخه خطی «الدعا» به خط شاه محمود نیشابوری

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

​ملک‌آباد؛ نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی

​ملک‌آباد؛ نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی

ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... هفتمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «قرآن کریم» به خط ارسنجانی انجام می‌پذیرد ...

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «جوهرنامه»

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «جوهرنامه»

سفری مجازی به قلمروی تمدن اسلامی- ایرانی از دریچه گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «جوهرنامه»

ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... هفتمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «جوهرنامه» انجام می‌پذیرد ...

فیلم نسخه خطی «جوهرنامه» را در لینک زیر می‌توانید ببینید؛

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «جوهرنامه»

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

​ملک‌آباد؛ نسخه خطی «صور الکواکب»

​ملک‌آباد؛ نسخه خطی «صور الکواکب»

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «صور الکواکب»

ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... هفتمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «صور الکواکب» انجام می‌پذیرد ...

فیلم نسخه خطی «صور الکواکب» را در لینک زیر می‌توانید ببینید؛

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «صور الکواکب»

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «تشریح الابدان»

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «تشریح الابدان»

سفری مجازی به قلمروی تمدن اسلامی- ایرانی از دریچه گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «تشریح الابدان»/ فیلم

ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... چهارمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «تشریح الابدان» منصور طبیب شیرازی انجام می‌پذیرد ...

فیلم نسخه خطی «تشریح الابدان» را در لینک زیر می‌توانید ببینید؛

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «تشریح الابدان»/ فیلم

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

​«بازرگان‌مرد فرهنگی» حاج حسین آقا ملک

​«بازرگان‌مرد فرهنگی» حاج حسین آقا ملک

«بازرگان‌مرد فرهنگی» حاج حسین آقا ملک

«در سال 1317 هجری قمری [1278 خورشیدی] که به اتفاق مرحوم پدرم حاج محمدکاظم ملک‌التجار برای دیدن املاک خراسان به مشهد رفتیم در بازگشت، در نیشابور نیرالدوله حاکم این شهر از ما که عده همراهانمان به 400 نفر می‌رسید استقبال باشکوه و پذیرایی 15 روزه کرد. من در نیشابور نسخه‌ای از دیوان ابن یمین را پیدا کردم و در این 15 روز از روی آن نسخه‌ای برای خود نوشتم. از آن پس این فکر در من قوت گرفت که یک کتابخانه بزرگ دایر کنم».

حاج حسین آقا ملک، بزرگ‌ترین واقف فرهنگی تاریخ معاصر ایران، یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور را اینچنین پایه گذاشت، سپس با بنیان‌گذاری نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران، بنیادی برپا کرد که امروز همچون نگینی بر انگشتری فرهنگ ایران می‌درخشد. «بازرگان‌مرد فرهنگی» روایتی از این نیک‌اندیش بزرگ به شمار می‌آید ...

فیلم «بازرگان‌مرد فرهنگی» را در لینک زیر می‌توانید ببینید؛ 

 «بازرگان‌مرد فرهنگی» حاج حسین آقا ملک

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات»

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات»

سفری مجازی به قلمروی تمدن اسلامی- ایرانی از دریچه گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات»/ فیلم

ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... سومین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات» انجام می‌پذیرد ...

فیلم نسخه خطی «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات» را در بخش فیلم‌خانه وب‌سایت یا در لینک زیر می‌توانید ببینید؛

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات»

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

​ملک‌آباد؛ نسخه خطی «المسالک و الممالک»

​ملک‌آباد؛ نسخه خطی «المسالک و الممالک»

​ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... دومین سفر به قلمروی جغرافیای جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «المسالک و الممالک» انجام می‌پذیرد ...

فیلم را در لینک زیر می‌توانید ببینید و دریافت کنید؛ 

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «المسالک و الممالک» 

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «الجامع فی الادویه المفرده»

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «الجامع فی الادویه المفرده»

​ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... نخستین سفر به قلمروی نسخه خطی «الجامع فی الادویه المفرده» انجام می‌پذیرد ...

نسخه خطی «الجامع فی الادویه المفرده»

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸