ملک‌آباد؛ نسخه خطی «جوهرنامه»

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «جوهرنامه» منتشر شده در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

سفری مجازی به قلمروی تمدن اسلامی- ایرانی از دریچه گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «جوهرنامه»

ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... هفتمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «جوهرنامه» انجام می‌پذیرد ...

فیلم نسخه خطی «جوهرنامه» را در لینک زیر می‌توانید ببینید؛

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «جوهرنامه»

نظر شما: