عضویت در بانک اطلاعاتی دوست داران

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

اگر علاقمندید به بانک اطلاعاتی دوستداران موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک بپیوندید
و از برنامه های گوناگون آن آگاهی یابید، لطفا مشخصات زیر را تکمیل کنید.

مشخصات