نمایشگاه نقش بافته ها

نمایشگاه نقش بافته ها

​​نمایشگاه «نقش‌بافته‌ها» گزیده مجموعه گلیم‌های اهدایی حسینعلی سودآور، 

نوه حاج حسین آقا ملک بنیان‌گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۲۳ تیر ۱۳۹۸| نوع نمایشگاه موقت

بهارستان

بهارستان

​بهار در هفت منظر به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۲۱ اسفند ۱۳۹۷| نوع نمایشگاه موقت