سالنامه های تهران

نمایشگاه سالنامه های تهران به مناسبت هفته تهران

سالنامه های تهران

کتابخانه و موزه ملی ملک، نمایشگاه سالنامه‌های تاریخی تهران را با نمایش 24 سالنامه مهم تاریخی، هم‌زمان با فرارسیدن روز تهران (14 مهر) و به مناسبت برپایی هفته تهران برپا کرد.

24 سالنامه مهم تاریخی از دبیرستان‌های پرآوازه در تاریخ تهران همچون مروی، دارالفنون، ادیب، البرز، ایرانشهر و هدف و سالنامه‌های دانشگاه تهران، دانشسرای عالی تهران، پارس، آموزشگاه‌های زرتشتیان و دارالمعلمین عالی را دربرمی‌گیرد. این نمایشگاه، 16 سالنامه از ‌ گنجینه نشریات موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و 8 سالنامه از مجموعه شخصی حسین تقوی مجموعه‌دار نشریات و مطبوعات را دربرمی‌گیرد.

برچسب‌ها:

نظر شما: