بهارستان

​بهار در زندگی و فرهنگی ایران و سرزمین های همجوار

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۱۵ اسفند ۱۳۹۷| نوع نمایشگاه موقت

نمایشگاه عکس های قاجاری حرم رضوی

نمایشگاه عکس های قاجاری حرم رضوی

این نمایشگاه  شامل ۱۸ عدد از تصاویر سیاه و سفید از حرم رضوی در دوره قاجار است که در سال ۱۳۸۹ توسط مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک باز نشر شد و در قالب مجموعه ای با ابعاد ۷۰*۱۰۰ سانتی متر تهیه گردید.

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۲۰ تیر ۱۳۹۷| نوع نمایشگاه سیار