نمایشگاه تصاویر مرقع ۶۰۲۱

	نمایشگاه تصاویر مرقع ۶۰۲۱

این نمایشگاه شامل تصاویری است از مرقع ۶۰۲۱ به تعداد ۶۰ عدد که در آن به کلمات قصار حضرت امیرالمومنین علی (ع) می‌پردازد واحمد نیریزی کتابت نموده است.

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷| نوع نمایشگاه سیار