نمایشگاه گنج ملک

​گزیده ای از آثار موجود در موسسه ملک

نمایشگاه گنج ملک

​گنج ملک از اولین آثار تولیدی موسسه ملک پس از تحول در مدیریت موسسه می باشد که باعث جلب توجه هنرمندان و هنردوستان به موقوفه حاج حسین آقا ملک گردیده است و انگیزه ایی برای مجموعه ملک برای ارائه آثاری که با مرارت سختی  واقف برای  حفظ این مراث کهن به یادگار مانده است.

  • این نمایشگاه شامل23عدد تابلو از آثار خوشنویسی و نگارگری کتابخانه و موزه ملی ملک است.
  • تاریخ و محل نمایشگاه:
  • ۱۳۹۰: بیرجند، دانشگاه بیرجند (آبان‌ماه).
  • ۱۳۹۱: تهران، موزه برج آبادی (۲۰ اردیبهشت الی ۲۸ تیر).
  • ۱۳۹۱: تهران، مجموعه فرهنگی سعدآباد (۲۸ شهریور الی ۱۵ آبان).
  • ۱۳۹۲: اصفهان، موزه هنرهای تزیینی (۱۶ شهریور).

برچسب‌ها:

نظر شما: