تک اثر پانزدهم: مرقع مناجات حضرت امیر (علیه السلام)

​مناجات منظوم حضرت امیر (علیه السلام)

در نمایشگاه مناجات منظوم حضرت علی (علیه السلام)، این اثر از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.ابعاد هنری این اثر در سه بخش تزیینات، خط و جلد بررسی شده و ترجمه این دعا به همراه شرحی کوتاه در خصوص این دعا نیز ابعاد متنی این اثر گرانبها هستند که در نمایشگه مورد توجه قرار گرفته است.

نظر شما: