نمایشگاه سیمرغ

تصاویر پرندگان در فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی

  • این نمایشگاه شامل ۶۳عدد تابلو از تصاویر پرندگان در فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی است که برگرفته از آثار موجود در موزه ملی ملک می باشد.
  • تاریخ و محل نمایشگاه:
  • ۱۳۹۱: تهران، موزه مجلس (۱۹ مهر).
  • ۱۳۹۲: شیراز، نگارخانه وصال شیراز (۱۶ شهریور الی ۱۳ آبان).

برچسب‌ها:

نظر شما: