نمایشگاه هزار داستان

نمایشگاه هزار داستان

​نمایشگاه هزار داستان گزیده‌ای است از انچه طی صدها سال سینه به سینه در میان ایرانیان نقل شده،‌کاه به نظم درآمده و گاه به نثر نوشته شده. 

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۱۲ مرداد ۱۳۹۶| نوع نمایشگاه دائم

نمایشگاه تمبر

نمایشگاه تمبر

​در این نمایشگاه مجموعه‌ای از تمبرهای گنجینه حاج حسین ملک و گنجینه تمبرهای اهدایی به این مجموعه از قبیل مجموعه مرحوم ثابتی،‌ مرحوم قوامی، بانو نسرین دست غیب بهشتی و ... به نمایش گذاشته شده‌اند.

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۱۲ مرداد ۱۳۹۶| نوع نمایشگاه دائم

نمایشگاه دایمی سکه

نمایشگاه دایمی سکه

موضوع نمایشگاه:

​سکه نه تنها وسیله­ ای برای مبادلات مالی است، که نشانی از تاریخ، سیاست، هنر و صنعت یک کشور در دوره های گوناگون تاریخی به شمار می‌آید. 

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۱۷ دی ۱۳۹۳| نوع نمایشگاه دائم

نمایشگاه حاج حسین آقا ملک

نمایشگاه حاج حسین آقا ملک

موضوع نمایشگاه:

​در این نمایشگاه اقدامات، موقوفات و زندگی حاج حسین آقا ملک در برابر دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است.

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در مرداد ۱۳۹۲| نوع نمایشگاه دائم