نمایشگاه دایمی سکه

نمایشگاه دایمی سکه

موضوع نمایشگاه:

​سکه نه تنها وسیله­ ای برای مبادلات مالی است، که نشانی از تاریخ، سیاست، هنر و صنعت یک کشور در دوره های گوناگون تاریخی به شمار می‌آید. 

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۱۷ دی ۱۳۹۳| نوع نمایشگاه دائم

نمایشگاه حاج حسین آقا ملک

نمایشگاه حاج حسین آقا ملک

موضوع نمایشگاه:

​در این نمایشگاه اقدامات، موقوفات و زندگی حاج حسین آقا ملک در برابر دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است.

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در مرداد ۱۳۹۲| نوع نمایشگاه دائم