نمایشگاه دائمی خوشنویسی و نگارگری

موضوع نمایشگاه:

​در این نمایشگاه برگزیده ای از قطعات، مرقعات و نسخه های نفیس خوشنویسی و نگارگری در برابر دید علاقمندان قرار گرفته است.

نمایشگاه دائمی خوشنویسی و نگارگری

سناریو نمایشگاه:

​در هر یک از طرفین این نمایشگاه به یکی از هنرهای مربوط به کتاب آرایی پرداخته شده است. در بخشی از آن روند تحول و فرازهای هنر خوشنویسی در برابر دید دوستداران آن است. گونه های متنوع خطوط، از خط کوفی تا شکسته نستعلیق، از بزرگان این هنر، در این نمایشگاه به نمایش درآمده است. این خطوط در قالب رقعه، مرقع و یا نسخه خطی می باشند. در بخش دیگر هنر نگارگری و مراحل دگرگونی آن، به یاری قطعات و نسخه ها، نمایش داده شده است. همچنین هنر جلد سازی  و دیگر صنایع و هنرهای مربوط به کتاب آرایی نیز زینت بخش این نمایشگاه هستند. در بخش مرکزی این نمایشگاه قرآن های ارزشمند از هنرمندان بزرگ قرار دارد.

شرح نمایشگاه:

کتابت و هنرهای مرتبط با آن همچون خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، تشعیر و جلدسازی از مهمترین هنرهای مورد توجه در میان هنرهای اسلامی – ایرانی در ادوار مختلف بوده است و فراز و نشیب را در کنار تنوع همراه داشته است. کتابخانه و موزه ملی ملک مجموعه متنوعی از آثار کتابت و نگارگری تولید شده توسط هنرمندان مشهور این رشته را در خود جای داده است. در نمایشگاه دائمی کتابت و نگارگری، منتخبی از انواع خطوط اسلامی و مکاتب نگارگری در ادوار مختلف به نمایش درآمده است.

برچسب‌ها:

نظر شما: