قطعه نستعلیق ممتاز. سیاه مشق قلم مشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم چهار دانگ مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق مورب. کاغذ: فرنگی آهارمهره نخودی. مرکب: قهوه‌ای. بین خطوط طلا‌اندازی محرر. جدول کشی به طلایی و تحریر مشکی. تسمه‌اندازی به نخودی. پاسپارتو با مقوای آبی. کمند به تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۵
پدید آورندگان : میر حسین خوشنویسباشی (خوشنویس) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(۷۲۷-۷۹۲ق) (شاعر)
موضوع اثر : بیتی از غزلیات حافظ
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب قهو ه ای،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، طلااندازی محرر، تسمه اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان