قطعه نستعلیق ممتاز. سیاه مشق. قلم مشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم ۲/۵دانگ مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق مورب. کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی. مرکب: قهوه‌ای. تاریخ: ۱۲۸۸ق. رقم: میر حسین خوشنویس‌باشی. بین خطوط طلااندازی محرر. جدول‌کشی به طلا و تحریر مشکی. تسمه‌اندازی به نخودی. پاسپارتو به مقوای آبی. کمند به تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۴
پدید آورندگان : میر حسین خوشنویسباشی (خوشونویس) حدیث قدسی (مروی عنه) پیامبراکرم (ص) (مروی عنه) میر علی هروی (شاعر) بدرالدین هلالی استر آبادی(هلالی جغتایی) (شاعر)
موضوع اثر : شعر و احادیث و روایات
تاریخ خلق : ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب قهو ه‌ای،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، طلااندازی محرر، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو، کمنداندازی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :