قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم کتابت خفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم کتابت خفی. صفحه‌پردازی: مورب و دفتری. کاغذ: آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. رقم: عبدالصمد قزوینی. بین خطوط برگهای طلایی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به عودی و صورتی مایل به سرخی. جدول‌کشی به طلایی. پاسپارتو: به سبز. کمند: به طلایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۰
پدید آورندگان : عبدالصمد قزوینی (خوشنویس) سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱ / قرن ‎۷ ه.ق) (شعر)
موضوع اثر : شعر و نثر عرفانی و اخلاقی از سعدی و شاعران دیگر
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی برکاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، حل کار ی، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : بانو عزت ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان