حل کاری

​حَل­‌کاری (dissolve): شیوه‌­ای از تزیین است که در آن نقوشی از قبیل گل­‌ها و پرندگان را با زرِ محلول بر سطح کاغذ ایجاد کنند. در این حالت نقش­‌ها را با خطوط ایجاد نمی­‌کنند، بلکه آنها را به صورت سطوحی از زر بر صفحه نقش می­‌کنند. این شیوه بیشتر در تزیین حاشیه‌ی صفحات نسخه­‌ها کاربرد داشته است.[۱]


۱- قلیچ­‌خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)، «فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ص۷۱.

نظر شما: