قلم کتابت

قلمِ کِتابَت (transcript pen): قلمی که پهنای نوک آن از سه‌چهارم تا یک‌ونیم میلی­متر باشد که بیشتر برای نوشتن کتاب به کار می‌رود.

نظر شما: