بوصیری محمد بن سعید

بوصیری، محمد بن سعید شرف الدین محمدبن سعیدبن حَمّاد صَنهاجی (۶۰۸-۶۹۴/۶۹۷ ق) ، شاعر و صوفی نامبردار مصری سدۀ هفتم است. بوصیری در درسهای صوفی بزرگ، ابوالعباس احمد مُرسی جانشین ابوالحسن شاذلی شرکت می کرد و در تشکیل سلسله شاذلیّه نیز سهمی داشت. او ده سال در بیت المقدس زیست و سپس به مدینه رفت. سیزده سال نیز در مکّه به تعلیم قرآن اشتغال داشت و در همانجا قصیده معروفِ بُرده را سرود. سپس به مصر بازگشت و شغل دیوانی برگزید. بوصیری عمری دراز یافت ، سال درگذشت او را از ۶۹۴ تا ۶۹۷ در قاهره یا اسکندریه ذکر کرده اند. او را در پایین گورستان مُقَطَّم و نزدیک قبر امام شافعی به خاک سپردند.

نظر شما: