شرح بیتی از قصیده برده

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۹۰۹/۰۰۹
پدید آورندگان : بوصیری (شاعر)
موضوع اثر : شعر عربی
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، چرم میشن، مقوا،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک