القصاید السبع‌العلویة

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۹۰۹/۰۲۱
پدید آورندگان : عبدالحمید بن هبه الله ابن ابی الحدید (مؤلف و شاعر)
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۸) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، چرم میشن، مقوا،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک