رساله معما

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۹۰۹/۰۰۶
پدید آورندگان : محمد بن حسین شیخ بهایی (مؤلف)
موضوع اثر : معماها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، چرم میشن، مقوا،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ