قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت زندیه

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری ۳ سطری. کاغذ: نباتی آهار مهره. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۱۹۶ق. رقم: محمد الحسینی. بین سطورطلااندازی مضرس. حاشیه: تسمه‌اندازی به آبی. جدول‌کشی به طلا و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو به قرمز روشن. کمند به طلا با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۷
پدید آورندگان : شرف الدین محمد بن سعیدبن حماد صنهاجی (دلاصیری)مشهور به بوصیری (شاعر) محمد الحسینی (خوشونویس)
موضوع اثر : ابیاتی از قصیده برده بوصیری
تاریخ خلق : ۱۱۹۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه : نباتی
جنس : کاغذ دست‌سازآهار مهره نباتی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ دست‌سازآهار مهره نباتی، طلااندازی مضرس، پاسپارتو، تسمه‌اندازی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان