قطعه نسخ ممتاز- قلم کتابت زندیه

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۶سطری .کاغذ :آهار مهره سرنجی .مرکب مشکی .تاریخ :جمادی الاول سنه ۱۲۰۹.رقم:محمدبن علاءالدین محمد حسینی .حاشیه :تسمه اندازی منقش به گل وبرگهای طلایی بصورت حل کاری بر زمینه مشکی ونباتی .جدول کشی به طلا .سبزوسرنج با تحریر مشکی .پاسپارتو به گل بهی .کمند به طلا با تحریر مشکی .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۷۶
پدید آورندگان : محمد بن علاء الدین محمد الحسینی (خوشنویس) امام بوصیری (شاعر)
موضوع اثر : ابیاتی از قصیده برده بوصیری بجهت سرمشق
تاریخ خلق : ۱۲۰۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: سرنج
جنس : کاغذ آهار مهره سرنجی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ آهار مهره سرنجی، پاسپارتو، تسمه اندازی منقش، حل کاری، جدول کشی، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان