قطعه نستعلیق ممتاز.قلم غبار زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز .قلم غبار.صفحه پردازی :چلیپایی : بصورت چلیپایی .کاغذ : دست ساز آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی .رقم :عبدالمجید.بین سطور طلا اندازی مضرس ومنقش به گل وبرگهای الوان .حاشیه :تسمه اندازی منقش بر زمینه نخودی .مشکی .گل بهی تیره وفستقی .جدول کشی به مشکی .آبی .سبز زیتونی وچمنی .طلایی . باتحریر مشکی .پاسپارتو با نقوش حل کاری بر زمینه فستقی روشن کمند به طلایی با تحریر مزدوج مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۶۹
موضوع اثر : رباعیات شیخ بهایی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه :نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، پاسپارتو، حل کاری ، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، طلا اندازی منقش و مضرس، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی