قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. کتابت خفی زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز .قلم کتابت خفی .صفحه پردازی :چلیپای مرکب .کاغذ :دست ساز آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ :۱۱۷۹ق .بین خطوط طلااندازی مضرس .حاشیه: تسمه اندازی منقش بر زرد لیمویی .جدول کشی به سرخی .آبی.مشکی اخرایی .طلایی .سفیدآب وسرنج باتحریر مشکی .حاشیه پهن مزین به نقاشی گل ومرغ باتکنیک آبرنگ و پرداز بر زمینه مشکی .پاسپارتو به نخودی مایل به فستقی .کمند به مشکی وطلایی با تحریر مشکی .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۶۸
موضوع اثر : غزل حافظ و اشعار متفرقه
تاریخ خلق : ۱۱۷۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست سازآهارمهره نخودی، پاسپارتو، نقاشی گل ومرغ، طلا اندازی مضرس، جدول کشی، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی